Raport bieżący nr 36/2023
27.09.2023
Nabycie udziałówRaport bieżący nr 35/2023
19.09.2023
Zawarcie przez Emitenta i niektóre spółki zależne zmienionej i ujednoliconej umowy kredytówRaport bieżący nr 34/2023
07.08.2023
Otrzymanie zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji – podanie do publicznej wiadomości informacji poufnejRaport bieżący nr 33/2023
28.07.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 32/2023
28.07.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 31/2023
26.07.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 30/2023
24.07.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 29/2023
: 12.07.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 28/2023
11.07.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 27/2023
10.07.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 26/2023
07.07.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 25/2023
06.07.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 24/2023
05.07.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 23/2023
30.06.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 22/2023
19.06.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 21/2023
12.06.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 20/2023
07.06.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 19/2023
05.06.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 18/2023
02.06.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 17/2023
31.05.2023
Informacja od akcjonariusza

ZałącznikRaport bieżący nr 16/2023
25.05.2023
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2023 roku

ZałącznikRaport bieżący nr 15/2023
25.05.2023
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2023 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami

ZałącznikRaport bieżący nr 14/2023
05.05.2023
Zawarcie warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów – podanie do publicznej wiadomości informacji poufnejRaport bieżący nr 13/2023
27.04.2023
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6Raport bieżący nr 12/2023
27.04.2023
Zwołanie Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaRaport bieżący nr 11/2023
20.04.2023
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosówRaport bieżący nr 10/2023
20.04.2023
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosówRaport bieżący nr 9/2023
19.04.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 8/2023
18.04.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 7/2023
12.04.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 6/2023
11.04.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 5/2023
06.04.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 4/2023
05.04.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 3/2023
04.04.2023
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 2/2023
31.03.2023
Informacja od akcjonariusza

ZałącznikRaport bieżący nr 1/2023
09.01.2023
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku