Strategia na lata 2019-2024, która stanowi kontynuację założeń kierunków rozwoju GOBARTO S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej przyjętych w 2015 roku, zakłada:

  • rozwój segmentu surowcowego poprzez inwestycje w fermy własne, rozwój produkcji tucznika w ramach Programu Gobarto 500 oraz rozwój tuczu kontraktowego,
  • inwestycje w zakład ubojowy celem zwiększenia efektywności kosztowej i optymalizacji produkcji, sukcesywne zwiększanie wolumenu sprzedaży w oparciu o posiadane aktywa, budowę nowych hurtowni oraz ewentualne akwizycje w obszarze dystrybucji.

Strategia zakłada również aktywną komercjalizację posiadanych aktywów nieruchomościowych poprzez ich sprzedaż, wynajem, a także poprzez partnerstwa strategiczne z podmiotami branżowymi.