Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym również Polski weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), dalej: „RODO”.

Celem RODO jest zapewnienie wszystkim obywatelom UE możliwie jak największej kontroli nad przetwarzaniem m.in. przez przedsiębiorców ich danych osobowych oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu ich ochrony.

Ochrona Państwa danych osobowych dla spółki GOBARTO S.A. ma istotne znaczenie, dlatego też nasza działalność została dostosowana do wymogów stawianych przez RODO oraz pozostaje w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy procedury, instrukcje,  regulaminy oraz nowe wytyczne, które w sposób kompleksowy regulują zasady przetwarzania danych osobowych w GOBARTO S.A.