Działalność produkcyjna koncentruje się na uboju i rozbiorze mięsa, które trafia do odbiorców krajowych, europejskich oraz na inne rynki eksportowe. Sferę produkcyjną uzupełnia działalność usługowa w zakresie zamrażania, składowania i transportu. Zakłady produkcyjne znajduje się w Grąbkowie (ubój i rozbiór wieprzowiny) oraz Karolinkach (rozbiór dziczyzny).

Grupa prowadzi działalność dystrybucyjną i jest jednym z największych polskich dostawców mięsa i wędlin do detalu tradycyjnego. Spółka posiada Centra Dystrybucyjne zlokalizowane w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Radomiu, Lublinie, Gdańsku, Nysie, Wałbrzychu i Olsztynie.

Misja i wizja

Swoją stabilną pozycję na rynku mięsnym firma Gobarto S.A. zawdzięcza konsekwentnej budowie grupy wzajemnie uzupełniających się firm, pielęgnowaniu długoletnich relacji z partnerami biznesowymi oraz rozsądnej polityce zarządzania inwestycjami w rozwój mocy produkcyjnych.

Celem podjętych działań jest umocnienie pozycji lidera na polskim rynku mięsnym oraz wzmocnienie pozycji na arenie międzynarodowej. W wymiarze krajowym spółka nastawiona jest przede wszystkim na stały rozwój technologiczny zakładu, ciągłe poszerzanie możliwości produkcyjnych, a także dążenie do rozszerzenia bazy dostawców żywca, rozwijanie dotychczasowych kontaktów z handlowcami oraz poszukiwanie nowych.Ważnym elementem jest także utrzymywanie korzystnych marż na produktach oraz rozwój segmentów produkcyjnego i dystrybucyjnego.

Na rynku międzynarodowym Gobarto S.A. skupia się przede wszystkim na poszukiwaniu nowych partnerów handlowych oraz rynków zbytu towarów. Wśród priorytetów warto wymienić rozszerzenie obecności produktów w Azji, Afryce i obu Amerykach oraz wzmacnianie długoletnich relacji handlowych na Starym Kontynencie.