Zarząd

Rada Nadzorcza

Andrzej Goździkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zobacz życiorys

Aleksander Koźlakiewicz - Członek Rady Nadzorczej
Zobacz życiorys

Andrzej Śliwiński - Członek Rady Nadzorczej
Zobacz życiorys

Włodzimierz Bartkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
Zobacz życiorys

Robert Bednarski - Członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, Przewodniczący Komitetu Audytu
Zobacz życiorys

Ryszard Ceranowicz - Członek Rady Nadzorczej
Zobacz życiorys

Zbigniew Natkański - Członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, Członek Komitetu Audytu
Zobacz życiorys

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Komitetu Audytu