O chłodni

Nasza chłodnia składowa działa na rynku usług chłodniczych od 2002 roku i specjalizuje się w usługowym mrożeniu, składowaniu produktów spożywczych.

Chłodnia jest częścią Gobarto S.A., które należy do grupy kapitałowej Cedrob. Niezależnie od świadczenia usług na rzecz spółek z grupy kapitałowej, współpracujemy z czołowymi polskimi producentami produktów spożywczych, świadcząc usługi składowania i mrożenia.

Nasza nowoczesna, skomputeryzowana chłodnia, dysponuje możliwościami składowymi 15 tys. palet oraz wykwalifikowanymi, posiadającymi duże doświadczenie w składowaniu różnego rodzaju produktów, pracownikami, co stanowi o wysokiej jakości  naszych usług.

Chłodnia Składowa to obiekt wysokiego składowania, z jezdnymi regałami i wysokim standardzie pomieszczeń magazynowych – mroźni. Oprócz składowania oferujemy także usługi zamrażania towaru – w dwóch szokowych komorach zamrażalniczych.

Posiadamy uprawnienia eksportowe na rynki krajów Unii Europejskiej oraz krajów trzecich. Spełniamy również wszystkie standardy unijne i znajdujemy się pod stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. 

Ponadto:

 • Posiadamy wdrożony system HACCP
 • Stosujemy zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej
 • Stosujemy zasady Dobrej Praktyki Higienicznej

Oferta

 • Składowanie towarów w temperaturze poniżej -22,1 st. C
 • Zamrażanie oraz magazynowanie towarów: mięsa, lodów, warzyw owoców, pieczywa, drobiu, dań gotowych, produktów mleczarskich itp.
 • Usługi: konfekcjonowania, przepakowywania, paletyzowania, etykietowania, kompletowania
 • Zarządzanie stanami magazynowymi za pomocą specjalistycznego oprogramowania
 • Możliwość składowania hurtowego oraz detalicznego ze swobodnym dostępem do każdej palety z towarem, która otrzymuje etykietę z nr ID SSCC
 • Rozładunki i załadunki – mechaniczne oraz ręczne
 • Rozliczenia na paleto-dobę oraz tono-dobę
 • Wysoka wydajność zamrażalnicza
 • Powierzchnia składowa 15 tys. palet
 • Doradztwo specjalistów w zakresie mrożenia i składowania różnych rodzajów produktów spożywczych

Osoba kontaktowa:

Zbigniew Stach
Kierownik Chłodni Składowej
GOBARTO S.A.
tel. (+48) 65 547 00 34
tel. kom. 663 505 011
e-mail: zbigniew.stach@gobarto.pl


Chłodnia Składowa Kobylin 11B

Stary Kobylin 11B                                                                                           

63-740 Kobylin