Gobarto S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

„Innowacyjne metody pozyskania nowych asortymentów mięsa z głów wieprzowych”,
w ramach Programu 
Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.1.1. numer projektu: POIR.01.01.01-00-0148/21-00.

GŁÓWNYM CELEM projektu jest opracowanie innowacyjnych asortymentów mięsa wieprzowego kulinarnego i do przetwórstwa umożliwiających pełne wykorzystanie elementów rozbiorowych w wyniku nowych technik utrwalania i przechowywania, uwzględniając właściwy przebieg procesów poubojowych mięsa.

Mięso głowy jest jednym z asortymentów delikatesowych, a jego pełne konfekcjonowanie może zapewnić zasadnicza zmianę opłacalności produkcji, wymaga to jednak zmian technologicznych nie tylko w rozbiorze , ale całościowego przygotowania linii od uboju do rozbioru przez chłodnictwo. Znalezienia nowych technik pakowania pozyskanych elementów oraz zwiększenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Opracowana technika pakowania musi uwzględniać możliwość długiego obrotu i kierowania produktu na dalekie rynki zbytu.

GOBARTO S.A. dzięki wdrożeniu rozwiązań opracowanych w ramach projektu zaoferuje na rynku gamę nowych produktów kulinarnych uznawanych jako delikates na rynkach światowych oraz asortymenty mięs produkcyjnych które będą doskonałą alternatywą dla obecnych surowców zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym.

Całkowita wartość projektu: 12 926 145,87 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  6 194 459,74 PLN