Administrator Danych Osobowych wyznaczył następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane przetwarza:

  • listownie na adres: GOBARTO Spółka Akcyjna, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa,
  • na adres e-mail: dane.osobowe@gobarto.pl